Search Me


00:49 |

पुन: प्रयोग योग्य
पेट बोत्तल क्यान र बिन को फाल्ने तरिका
१  बिर्को खोलेर बोत्तल र बिर्को  छुटयाउने
२ बोत्तल पानीले पखाल्ने

१ पेट बोत्तल
pet मार्क लगाएको,ओच्या को बोत्तले
२ क्यान आल्मुनियम र स्टील क्यान संगै फ्याँक्ने
३ बिन   खानेकुरा र पिउने कुरा हालिएको बिनहरु
पानी रंगको बिन सेतो कन्टेनर
खैरो रंगको बिन खैरो कन्टेनर
अरु रंगको बिन निलो कन्टेनर
स्प्रे क्यान र लाइटर पहेँलो कन्टेनरमा हाल्नुहोला!


खतराजन्य फोहोर
स्प्रे क्यान र लाइटर
थर्मोमिटर
ब्याट्री

नजल्ने फोहोर
जलाउन नसक्ने फोहोर
सेरामिकका भाँडाहरू

कैंची चक्कु आदि कागजले बेर्ने
फलाम जोडिएका प्लास्टिकका सामानहरु घडी खेलौना क्यामेरा आदि
फुट्ने सिसाको बोत्तल या भाँडाहरु
ताप्के कित्ली इत्यादि
प्लास्टिकमा अटाउने बत्तिको सामानहरु

पत्रिका किताब तथा कागजहरुखोलेकोबिर्को 
प्लास्टिकको भए प्लास्टिकजन्य फोहोर मा राख्ने 
प्लास्टिक बाहेको को नजल्नेफोहोर 


You Might Also Like :


0 comments:

Post a Comment

Comment Here Please